Będziemy

chodzić po łąkach trwania.

W oceanach niespełnionej miłości,

zanurzać swoje dłonie.

Wiatrem z przestrzeni napływającym,

otulać pragnienie istnienia.

Będziemy wierni ideałom.

Niewierni realiom .

Mokre od fal, splatając własne palce,

w wyśnioną pod gwiazdami jedność.

Będziemy

śnić ewentualność szczęścia.

 

                                                                                                           09.09.2009 

Copyright © Claudia Daniel. Wszystkie prawa zastrzeżone.