Gdy rozsypiesz prochy 

Niech się włosów kasztanowych powiewność

z drzewami zespoli.

 

Niech dłoni wyczuwalność,

wszystkich kształtów dotyka.

 

Niech oczu jaskrawość,

każde spojrzenie pochłania.

 

Niech myśli moich nieskończona modlitwa-

-trwa wiecznie. 


Copyright © Claudia Daniel. Wszystkie prawa zastrzeżone.