Wojenny pejzaż ze sztafażem


                   

                                       Słońce bez promnieni.
                                   Księżyc bez srebrzystej poświaty.
                                   Aniołowie patrzą na ludzi
                                   pochłoniętych ciemnością i bomb gradem.

                  Dlaczego jest tak zimno ?
                  Dlaczego ciemność i serca oblodzone ?
                  Dlaczego skrzydlatych spojrzenia szklane i nieruchome ?

                                   Domy bez dachów.
                                   Studnie bez czystej wody.
                                   Aniołowie patrzą na ludzi
                                   pochłoniętych strachem i głodem.

                  Dlaczego jest tak smutno ?
                  Dlaczego tak beznadziejnie ?
                  Dlaczego skrzydlatych spojrzenia na ból obojętne ? 

Copyright © Claudia Daniel. Wszystkie prawa zastrzeżone.