Rozbieram słowo KOCHAM
                   na szczęście i ból

                   Na wypowiedziane
                   i wbite w samotność

                   Na nadzieję i obawę.

                   Na dzielenie się sobą
                   i przyjmowanie.

                   Na bezkresną wędrówkę w poszukiwaniu.

                   Naga i bosa
                   ...bezwstydnie...

                                                                 rozbieram słowo KOCHAM

                                                                 na odczucia z własnego punktu serca i rozumu.

    

 

                                                                                                                                                                                                                                      10.05.2009

Copyright © Claudia Daniel. Wszystkie prawa zastrzeżone.