Poeta

 

Z Twojej dłoni wyrasta pióro.

       Z serca ścieka do niego atrament.

                 Głowę okrasza poroże myśli,

 które tankuje z mózgu zamęt.
 

                 Na plecach nosisz garb.

Na nim odwiecznie jedno kwitnie skrzydło.

                 Oczyma przechodniów, widziany

             – poeto -

                     jesteś istnie pokraczną hybrydą.


 

Copyright © Claudia Daniel. Wszystkie prawa zastrzeżone.