Mówić tylko obrazy prawdziwych myśli,
                    bez ramek dopasowanych do ucha słuchacza :
                   
Oto jest wolność !
 

                    Milczeć zawsze to co potrzebne do przemilczenia,
                    bez ramek ubarwionych niepotrzebnym słowem :
                    Oto jest szczerość !
 

                    Słuchać spojrzeń i gestów.
                    Widzieć fal wypowiedzianych docelowość :
                    Oto jest zrozumienie !
 

                    Przy fontannie zmoczywszy łeb
                    o tym wszystkim stworzyć wiersz :
                    Oto jest poezja ! 

Copyright © Claudia Daniel. Wszystkie prawa zastrzeżone.