Exegi Monumentum

                   

U stóp pomnika trwalszego niż ze spiży
w rowku trwania
zasiałam kwiat.
Niech treść jego
 do wieczności zbliży.
Pozostawi ślad.

 

                                                                                                         20.05.2007
  

Copyright © Claudia Daniel. Wszystkie prawa zastrzeżone.