Będzie teraz

 

 

 nie będzie końca
jak nie było początku
wszystko rozejdzie się
zniknie w twoim mijaniu

twarze po drodze
ślady na piasku listy
rozpłyną się w wodzie

zapadnięcia światła
nie będzie jak jego
nastania tylko krótkie
ujęcie rzeczywistości
rozpierzchnie się
jak jego postrzeganie


 

                                                                                  
                          
 
 

Copyright © Claudia Daniel. Wszystkie prawa zastrzeżone.