Wydania książkowe

 

"Editorial
Drogi czytelniku ,trzymasz w ręku wyjątkową książkę .
Nie dlatego ,że jej nakład jest wyjątkowo niski i oficjalnie limitowany,
co czyni ją unikatem .
Nie dlatego, że jest pierwszą z cyklu mających się ukazywać regularnie tego typu antologią.
Jej wyjątkowość polega na tym, że nie jest zbiorem utworów wybranych, objętych selekcją wartości, decyzją osób trzecich, redakcji, czy też samego wydawcy.

Prezentowane utwory są odpowiedzią autorów na stawiane często pytanie
czy w dzisiejszych czasach, w epoce globalizacji, wszechpanującej komputeryzacji, komunikacji satelitarnej, anonimowości życia i przekazu elektronicznego jest
miejsce na słowo pisane.
Słowo ,które nie przekazuje danych, nie jest jednym z plików zapisu na twardej płycie personal computer.
Czy jest jeszcze miejsce na słowo wydobyte z głębin własnej duszy?
Czy jest jeszcze miejsce na słowo dyktowane sercem?
Czy jest jeszcze miejsce na treść osobistą, opartą na codziennym doświadczeniu?
Twoim, moim, autora?
Słów spisanych z potrzeby spełnienia się w słowie. Nie dla sławy, pieniędzy lub laurów.
Taką antologią ma być ta książka ".

Jerzy Ludwik Janiszewski
Unser Forum Verlag
Wydawnictwo Nasze Forum Czerwiec 2006

Od wydawcy :

Jeszcze jeden aspekt należy uwzględnić. Wszyscy piszący, mieszkają poza Polską.
Na co dzień nie posługują się językiem polskim.
Wielu z nich nie jest nawet Polakami.
A jednak wracają do języka miejsca swojego urodzenia.
Czy może być piękniejszy pokłon polskiemu językowi ? (...)"


                                   Wydana w roku 2006


Jako wydawca "Zbioru literatury polskiej pisanej w Niemczech najczęściej do szuflady",
jestem niezmiernie szczęśliwy, że dzięki inicjatywie publikowania poezji i prozy pisanej w języku polskim przez autorów zamieszkałych na stałe w Niemczech, mogłem poznać wiele bardzo wartościowych osób.Poznałem ich między innymi dzięki wieczorkom autorskim,kontaktom osobistym i rozmowom telefonicznym. Za każdorazowym spotkaniem zaskakiwany byłem gorącym zaangażowaniem w dawaniu świadectwa umiłowania języka polskiego.To właśnie oni są prawdziwymi ambasadorami kultury polskiej poza jej granicami.
Z czasu poświęconemu pisaniu, spotykaniu się, prezentowaniu swoich utworów, publikowaniu ich, nie czerpią jakichkolwiek korzyści materialnych.
Wręcz przeciwnie.
Wszelkie koszty związane z ich aktywnością pokrywają sami.
Piszę o tym by uzasadnić słowa napisane w edytorialu do wydania pierwszego.
Trud wkładany w pracę nad wydaniem takiej antologii, w której mieszczą się utwory ludzi szczerych, skromnych ale bardzo bogatych życiem wewnętrznym, jest niewspółmierny do nagrody jaką obdarzona jest redakcja Wydawnictwa Nasze Forum, której przekazano cząstkę swojej intymności w formie poezji.
Gatunku literackiego ,który sam w sobie jest zbiorem najdelikatniejszych i najbardziej osobistych uczuć autorów.(...)
Mam nadzieję, że ten kolejny zbiór utworów pisanych w języku polskim, przez osoby zamieszkałe na stałe w Niemczech, stanie się interesującym studium dla miłośników języka polskiego jak i dla socjologów. Z poezji zebranej w niniejszej antologii można, poza emocjonalnym odbiorem poezji, dowiedzieć się całą masę przeżyć osób, którym los sprawił żyć poza miejscem swojego urodzenia.
Miejscem do którego się wraca i być może nigdy nie wróci.

Wydawnictwo Nasze Forum / Unser Forum Verlag
dr. Jerzy Ludwik Janiszewski
 

                        Wydana w roku 2007


"Miłość mieszka w niebie" jest pierwszym samodzielnym tomikiem wierszy
wydanym przez autorkę w roku 2007

"Claudia Daniel Boron.
Urodziła się na południu Polski.
Tam spędziła dzieciństwo i młodość.
Pisarstwem para się „od zawsze”.
Już będąc dzieckiem,wymyślała i przelewała na papier infantylne bajki.
Później zafascynowała ją poezja oraz wiele innych gatunków literackich.
Tak pozostało do dziś.
Do dnia dzisiejszego odczuwa nieustanną potrzebę pisania.
Z wielkim zainteresowaniem zapoznaje się również
z dziełami bardziej lub mniej znanych twórców.
„Słowo”, w każdej formie, stanowi ogromnie ważny faktor w jej życiu.

W roku 2006 ukazała się książka pt.
”Antologia Języka Polskiego”.
W niej, po raz pierwszy, zdecydowała się na
opublikowanie swojej egzystencjalnej poezji.

„Pisze często, bo jak podkreśla, poezja to dla niej sposób na wypowiedzenie własnych uczuć i samorealizację”.

( Fragment rozmowy w dwutygodniku SAMO ŻYCIE )
 

                        Wydana w roku 2007


Streszczenie Editorium

Trzeci egzemplarz Antologi, której tytuł uzupełnia tekst: zbiór literatury polskiej  pisanej w Niemczech, najczęściej do szuflady, jest kolejnym zbiorem utworów pisanych przez autorówz wewnętrznej potrzeby formułowania uczuć i emocji w formie literackiej.
Jest również dokumentem działalności, Stowarzyszenia Twórców i Miłośników Sztuki „Kontakt”,  powstałym w roku 2007 w Dortmundzie. Zarejestrowane w sądzie jako organizacja wyższej użyteczności publicznej, Stowarzyszenie aktywnie popularyzuje kulturę polską poza granicami kraju, zapraszajac na swoje spotkania nie tylko piszących poezję ale też artystów malarzy i muzyków.

 

                        Wydana w roku 2008


"Wierszobranie- Słowa wypuszczone na wolność"
Wybór wierszy poetów na emigracji
pod redakcją
Marii Kalczyńskiej i Leonarda Paszka

Tomik jest adresowany do polskiej diaspory w Niemczech. Jego celem jest integracja środowiska polonijnych autorów mieszkających i tworzących w Niemczech.

Książka łączy w sobie trzy muzy: poezję, fotografikę i sztukę grafiki.

Doboru wierszy dokonał Leonard Paszek, równocześnie odpowiedzialny za redakcję książki. Nad doborem zdjęć czuwał Robert Widera, który jest także autorem wielu fotografii. Zamysłem ich było, aby zilustrować w jakimś sensie duszę poezji ukrytą w obliczach autorów, uchwycić ich spontaniczny klimat, oddać wrażliwość uczuć, zadumę i indywidualną radość tworzenia.

A nad całością czuwały ANIOŁY autorstwa Lucyny Bystronskiej

dr hab. Maria Kalczyńska
18 kwietnia 2010

 

                        Wydana w roku 2010

 
Copyright © Claudia Daniel. Wszystkie prawa zastrzeżone